Αγγειοχειρουργός-Ενδαγγειοχειρουργός Δρ.Ιωάννης Μπέλλος - Banner Section

Επικοινωνία : Δευτέρα - Παρασκευή: 9:00-  21:00, Σάββατο: 9:00 - 14:00.  Τηλ. 210 - 7524005,  Φαξ: 210 75 24 006,  info@aggeiopathia.gr

Αγγειοχειρουργός-Ενδαγγειοχειρουργός Δρ.Ιωάννης Μπέλλος - Main Section

Αγγειοχειρουργός-Ενδαγγειοχειρουργός Δρ.Ιωάννης Μπέλλος - Main Component

ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΑΡΤΗΡΙΩΝ

Τι είναι ο αορτικός διαχωρισμός;

Ο αορτικός διαχωρισμός είναι μια σοβαρή πάθηση στην οποία το εσωτερικό στρώμα της αορτής (το μεγαλύτερο αγγείο του σώματός μας που ξεκινά από την καρδιά), σχίζεται σε ένα ή περισσότερα σημεία. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα ώσεις αίματος να περνούν μέσα από τις σχισμές, προκαλώντας την αποκόλληση (διαχωρισμό) του έσω και μέσου χιτώνα (στρώματος) της αορτής.

Τι είναι το σύνδρομο παγίδευσης ιγνυακής αρτηρίας;

Το Σύνδρομο παγίδευσης ιγνυακής αρτηρίας (ΣΠΙΑ) είναι μια σπάνια αγγειακή νόσος που προσβάλει τα πόδια κάποιων νεαρών αθλητών. Στο ΣΠΙΑ οι μυς και οι τένοντες πίσω από το γόνατο είναι τοποθετημένοι έτσι ώστε να συμπιέζουν την ιγνυακή αρτηρία, την κύρια αρτηρία που διασχίζει το πόδι μας σ’ αυτή την ανατομική θέση (ιγνυακός βόθρος-δες σχήμα). Η συμπίεση της αρτηρίας περιορίζει τη ροή του αίματος προς την κνήμη και μπορεί να προκαλέσει ζημιά στο εσωτερικό της (ενδοθήλιο).

Η αορτή είναι η μεγαλύτερη αρτηρία του σώματός σας , και ο ρόλος της είναι να μεταφέρει οξυγονωμένο αίμα και θρεπτικά συστατικά σε όλο το σώμα. Στο ύψος του ομφαλού η κοιλιακή αορτή χωρίζεται στα δύο σχηματίζοντας τις λαγόνιες αρτηρίες που μεταφέρουν το αίμα στο κάθε πόδι. 

Τι είναι η καρωτιδική νόσος;

Καρωτιδική νόσος (ΚΝ) ονομάζεται η στένωση ή η απόφραξη των καρωτιδικών αρτηριών. Η ΚΝ συνήθως παρουσιάζεται σε ηλικιωμένους ασθενείς. Μόνο το 1% των ασθενών ηλικίας 50-59 ετών εμφανίζει σοβαρού βαθμού στένωση των καρωτίδων, ενώ το ποσοστό αυτό είναι 10% για τις ηλικίες 80-89 ετών.

Καρωτίδες αρτηρίες ονομάζονται οι δύο αρτηρίες που ξεκινούν από την αορτή, διατρέχουν όλο το μήκος της πλάγιας τραχηλικής χώρας (μία σε κάθε πλευρά) και εισέρχονται στο κρανίο. Αποτελούν τις κύριες αρτηρίες αιμάτωσης του εγκεφάλου (μία για κάθε εγκεφαλικό ημισφαίριο). 

Τι είναι το ανεύρυσμα κοιλιακής αορτής;

Η αορτή είναι η μεγαλύτερη αρτηρία του σώματός σας. O ρόλος της είναι να μεταφέρει οξυγονωμένο αίμα σε όλο το σώμα. Αρχίζει από την καρδιά, διατρέχει το θώρακα (θωρακική αορτή) και την κοιλιά σας (κοιλιακή αορτή), και στο ύψος του ομφαλού χωρίζεται στα δύο σχηματίζοντας τις λαγόνιες αρτηρίες που μεταφέρουν το αίμα στο κάθε πόδι. Συνεπώς, η κοιλιακή αορτή εφοδιάζει με αίμα το κάτω μέρος του σώματος.

Τι είναι το ανεύρυσμα θωρακικής αορτής;

Η αορτή είναι η μεγαλύτερη αρτηρία του σώματός σας και μεταφέρει αίμα από την καρδιά σε όλο το σώμα. Το τμήμα της αορτής που εντοπίζεται στο θώρακα ονομάζεται θωρακική αορτή, ενώ όταν αυτή περάσει στην κοιλιά, κοιλιακή αορτή. Όταν ένα αδύνατο σημείο του τοιχώματος της θωρακικής αορτής διατείνεται ή διογκώνεται περισσότερο από το 50% της διαμέτρου της, τότε ονομάζεται ανεύρυσμα θωρακικής αορτής (ΑΘΑ) (εικόνα 1).

Τι είναι τα περιφερικά ανευρύσματα;

Ανεύρυσμα ονομάζεται η διόγκωση ενός τμήματος της αρτηρίας κατά 50% της φυσιολογικής διαμέτρου. Η πλειονότητα των ανευρυσμάτων αφορά την αορτή, που είναι και το μεγαλύτερο αγγείο του σώματός σας και εξυπηρετεί τη μεταφορά αίματος από την καρδιά σας σε όλο το σώμα σας. Το τμήμα της αορτής που βρίσκεται στο θώρακα ονομάζεται θωρακική αορτή και όταν περάσει το διάφραγμα και φτάσει στην κοιλιά κοιλιακή αορτή.

Τι είναι η αποφρακτική αρτηριακή νόσος άνω άκρων;

Ο ρόλος τω αρτηριών σας είναι να μεταφέρουν αίμα πλούσιο σε οξυγόνο και θρεπτικές ουσίες από την καρδιά στο υπόλοιπο σώμα (εικόνα 1). Όταν μία από τις αρτηρίες μεταξύ του θώρακα και της άκρας χείρας σας, που είναι υπεύθυνες για την αιμάτωση του άνω άκρου, παρουσιάσει κάποιο κώλυμα, καταλήγει σε μειωμένη αιμάτωση και παροχή οξυγόνου στο χέρι. Η κατάσταση αυτή ονομάζεται αποφρακτική αρτηριακή νόσος των άνω άκρων.

Τι είναι οι νεφραγγειακές παθήσεις;

Οι νεφραγγειακές παθήσεις επηρεάζουν τα αγγεία των νεφρών σας, που είναι η νεφρική αρτηρία και η νεφρική φλέβα. Όταν η αιματική ροή μέσα στα νεφρά είναι φυσιολογική, τα νεφρά σας φιλτράρουν το αίμα σας και αποβάλλουν τις άχρηστες και τοξικές ουσίες του σώματός σας στα ούρα. Τα νεφρά σας επίσης βοηθούν στον έλεγχο της αρτηριακής σας πίεσης μέσω ενός ορμονορυθμιστικού μηχανισμού.

Τι είναι η μεσεντέριος ισχαιμία;

Ο ρόλος των μεσεντέριων αρτηριών (κοιλιακή αρτηρία, άνω μεσεντέριος αρτηρία, κάτω μεσεντέριος αρτηρία και κλάδοι των έσω λαγονίων αρτηριών) είναι η παροχή αίματος στο λεπτό και παχύ έντερό σας. Όταν η ροή του αίματος στις μεσεντέριες αρτηρίες κωλύεται, οδηγεί σε πλημμελή οξυγόνωση και συνεπώς σε ισχαιμία του εντέρου. Η μεσεντέριος ισχαιμία συνήθως αφορά το λεπτό έντερο.

Αγγειοχειρουργός-Ενδαγγειοχειρουργός Δρ.Ιωάννης Μπέλλος - Bottom info

Αγγειοχειρουργός-Ενδαγγειοχειρουργός Δρ.Ιωάννης Μπέλλος - Banner Section

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΟΥ ΑΓΓΕΙΟΛΟΓΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ

Αγγειοχειρουργική είναι η ιατρική ειδικότητα που, σύμφωνα με τον ορισμό της U.E.M.S (Union Européenne des Médecins Spécialistes), ασχολείται με τη διάγνωση, τη πρόληψη, τη θεραπεία και την έρευνα των αρτηριακών, φλεβικών και λεμφαγγειακών παθήσεων. Εξαίρεση αποτελούν οι παθήσεις των αγγείων της καρδιάς (στεφανιαία αγγεία) και τα ενδοκράνια αγγεία του εγκεφάλου (είναι αντικείμενα της καρδιοχειρουργικής και της νευροχειρουργικής αντίστοιχα).

Περισσότερα...

ΚΑΛΕΣΤΕ ΜΑΣ
ΚΛΕΙΣΤΕ ΡΑΝΤΕΒΟΥ